اس ام اس چهارشنبه سوری

پیشاپیش فرا رسیدن روز باستانی چهارشنبه سوری را به همه ایرانیان تبریک عرض می نماییم

سوختن غمهايت در آتش 4شنبه سورى آرزوى من است،4شنبه سوريت مبارك

""""""""""""""""""""""""""www.TopTar.in """"""""""""""""""""""""""""""

تخ توخ پارت پورت زارت زورت تاراخ توروخ چارشنبه سوری مبارک 

""""""""""""""""""""""""""www.TopTar.in """"""""""""""""""""""""""""""

بهار را با چهار شنبه سوری
تابستان را با آفتاب سوزانش
پاییز را با رنگهای آتشینش
و زمستان را
با گرما ی دلنشین اجاق ها
میشناسم

""""""""""""""""""""""""""www.TopTar.in """"""""""""""""""""""""""""""

بشد «چارشنبه» هم از بامداد / بدان باغ که امروز باشیم شاد
چهارشنبه سوری گرامی باد

""""""""""""""""""""""""""www.TopTar.in """"""""""""""""""""""""""""""

بیا در غروب آخرین سه شنبه سال برای گردگیری افکارمان
آتشی بیافروزیم کینه ها را بسوزانیم زردی خاطرات بد را به آتش
و سرخی عشق را از آتش بگیریم آتش نفرت را در وجودمان خاموش کنیم

""""""""""""""""""""""""""www.TopTar.in """"""""""""""""""""""""""""""

انگـــــــاری غلغله ی محشـره چارشنبه سوری / گوشم از بمب و ترقّه کره چارشنبه سوری

""""""""""""""""""""""""""www.TopTar.in """"""""""""""""""""""""""""""

شاسکول زنگ میزنه به 118 و می پرسه :
امسال چارشنبه سوری چند شنبه میافته ؟!


""""""""""""""""""""""""""www.TopTar.in """"""""""""""""""""""""""""""
هنگام پریدن از آتش :
 غم برو شادی بیا ، محنت برو روزی بیا

""""""""""""""""""""""""""www.TopTar.in """"""""""""""""""""""""""""""

چهارشنبه سوری نزدیکه.یه وقت نری از رو آتیش بپری.

آخه تجربه ثابت کرده اگه جیگر بره رو آتیش کباب میشه

""""""""""""""""""""""""""www.TopTar.in """"""""""""""""""""""""""""""

سلام چهارشنبه سوری جایی قرار نذاری کار واجب باهات دارم

آحه آتیش کم داریم آتیش پاره

""""""""""""""""""""""""""www.TopTar.in """"""""""""""""""""""""""""""

تام کروز ، نیکلاس کیج ، جنیفر لوپز ، رابرت دنیرو ، یانی ، دیووید کاپرفیلد ، آنتونی رابیز ، خود من و بقیه ی ستارگان جهان ازت خواهش میکنیم چهارشنبه سوری مواظب خودت باشی