دلت به حال مرده ها نسوزه

نگران زنده ها باش

مخصوصا اونایی که بی عشق زندگی می کنن

 

#هری پاتر